Zabytkowy klasycystyczny Pałac Lahndorffów z XVII wieku

Zabytkowy klasycystyczny Pałac Lahndorffów z XVII wieku, przebudowany w XIX wieku. W parku zachowały się dęby, najstarsze zostały zasadzone około 1600 roku.