Wolisko

Były Ośrodek Hodowli Żubrów. Tutaj w godzinach rannych lub wieczornych ze specjalnie przygotowanej platformy można oglądać żubry.