Wolisko

Były Ośrodek Hodowli Żubrów. Tutaj w godzinach rannych lub wieczornych ze specjalnie przygotowanej platformy można oglądać żubry.


http://mazury.grajan.pl/zwiedzanie/wolisko QR: Ośrodek Wypoczynkowy & Tawerna & Marina » Wolisko