Śluza Guja Piaski

Śluza jest jedyną ukończoną w całości budowlą hydrotechniczną Kanału Mazurskiego i obiektem zabytkowym. W wieżach śluzy są urządzenia o napędzie ręcznym do otwierania i zamykania wrót. Niedaleko śluzy znajduje się jaz walcowo – obrotowy.