Radzieje

Kościół klasycystyczny na planie ośmioboku, na podmurówce z kamieni polnych, na której wyryto datę budowy – 1827 r. Na dachu znajduje się ośmioboczna latarnia zwieńczona kulą. W wystroju wnętrza znajdują się posągi z XVII w. i dwa obrazy mistrzów niderlandzkich „Pokmanie” i „Chrystus przed Piłatem” z XVIII w. są własnością parafii. Kwatera polowa szefa Kancelarii Rzeszy Hansa Lammersa. Przebiega przez nią droga w kształcie litery „s”. Zachował sie tylko jeden schron ciężki, można odnaleźć fundamenty baraków, fragmenty urządzeń kanalizacyjnych, studzienki.