Pozezdrze

Koło wsi Pozezdrze przy szosie Węgorzewo – Giżycko znajduje się polowa kwatera Himmlera. Kwatera występowała pod kryptonimem „Hochwald” (wysoki las). Zakwaterowany był tu batalion policji, który wchodził w skład oddziałów przewidzianych do obrony kwatery Hitlera. Kwatera ukryta w lesie składała się z 9 obiektów – 5 schronów o dwumetrowej konstrukcji stropu ścian, niedużego podziemnego garażu, dwóch ceglanych wartowni i schronu specjalnego – Himmlera.