Mazurska Piramida w Rapie z 1811 roku

Na Zachód od Gołdapii, na skraju Lasów Skalskich w Rapie koło Żabina, na terenie gminy Banie Mazurskie, znajduje się „mazurska piramida” – grobowiec rodzinny. Budowlę tę ukończono przed 1811 r. Zbudowana jest na planie kwadratu o boku 10 m i zwieńczona piramidalnie. Ogólna wysokość 15,9 m.

Zewnętrzne ściany mają nachylenie około 70 stopni. Wewnętrzna ich powierzchnia, tworząca ściany komory grobowej, nachylona jest jednak, podobnie jak w piramidzie Cheopsa, pod kątem 51,52 stopnia. Swoiste mauzoleum kryje w swoim wnętrzu szczątki zmarłych. W otwartych od kilkudziesięciu lat trumnach spoczywają członkowie rodziny von Farenheidów. Przez okratowane okna, po niewielkich pracach zabezpieczających obiekt w roku 1998, można obejrzeć część wnętrza.

Zwłoki są niezwykle dobrze zmumifikowane, co przypisuje się właściwościom piramid. Faktem jest, że choć umieszczono go w bagnistym terenie, w jego wnętrzu trudno jest natrafić na insekty. Według niektórych radiestetów, wmiesjcu budowy grobowca krzyżują się trzy ważne linie promieniowania geomantycznego. Mazurska piramida stała się już „miejscem magicznym”, jednym z najciekawszych zakątków Polski nieznanej.