Ołownik

Elektrownia wodna z 1939 r. Własność prywatna.