Kolonia Leśniewo

Znajdują się tutaj nieukończone budowle hydrotechniczne Kanału Mazurskiego: śluza Leśniewo Dolne (15% zaawansowania budowy) i ok. 900 m za nią śluza Lesniewo Górne (30% zaawansowania budowy). Na przedniej ścianie korpusu śluzy widoczna jest odciśnięta hitlerowska odznaka, ślad po metalowej „wronie”. Ponadto można wejść do komory bocznej.


http://mazury.grajan.pl/zwiedzanie/kolonia-lesniewo QR: Ośrodek Wypoczynkowy & Tawerna & Marina » Kolonia Leśniewo