Kętrzyn

Kętrzyn leży na pograniczu Pojezierza Mrągowskiego i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Najazdy krzyżackie doprowadziły do spalenia istniejących grodów, a mieszkańców, którzy przyjęli chrzest, przesiedlano. Pozostałą ludność mordowano, wsie i grody palono. Dopiero w 1329 zbudowano strażnicę krzyżacką na zgliszczach grodu o pruskiej nazwie Rast.

Mniej więcej koło 1330 rozpoczęto budowę kościoła św. Katarzyny (rozebrany w XIX wieku). Walki z wojskami litewskimi dowodzonymi przez książąt Olgierda i Kiejstuta, doprowadziły do zniszczenia strażnicy w 1345 r. Zakon krzyżacki już w 1350 zdołał odbudować osadę, rozpoczął budowę murów obronnych.

W Kętrzynie znajduje się kilka zabytkowych obiektów, które warto odwiedzić: kolegiata św. Jerzego, zamek wzniesiony w II połowie XIV w. przez Krzyżaków, Loża Masońska powstała w latach 1860-1864. W centrum Kętrzyna dominuje także bryła miejskiego ratusza. W jego okolicy stoi kilkanaście kamienic z końca XIX w. i początku XX oraz kaplica baptystów – dawna synagoga.